Gặp gỡ và làm việc với đối tác Nhật, người Nhật rất quan tâm về vấn đề đầu tư ở Việt Nam, cơ hội mở ra cho sinh viên Võ Dung

Lượt xem: 220