Lịch sử phát triển

2006

Được thành lập ngày 24 tháng 10 tại Hồ Chí Minh

2007

Mở lớp Thái Massage Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam với giảng viên nước ngoài

2008

Bà Loan Bùi du học tại Thái Lan tại TMC School & Lanna Academy đến năm 2012

2011

Bà đạt được chứng nhận CIBTAC từ Luân Đôn về Giải Phẫu & Sinh lý học & Body Massage

2012

Bà Loan quay lại Thái để theo học Giải Phẫu tại Đại học Y Khoa Chiang Mai

2015

Mở chi nhánh mới tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

2016

Bà là người đầu tiên tại Việt Nam đạt được Bằng CIDESCO Quốc tế từ Thụy Sĩ

2018

Đại diện Việt Nam đầu tiên tham dự Hội nghị toàn cầu của CIDESCO tại Stockholm, Thụy Sĩ

2019

Lễ công bố trường CIDESCO quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

2022

Tố Chức Hội Nghị The Wellness Education lần thứ 1 – Công bố nhượng quyền

2023

  • Tổ Chức Hội Nghị The Wellness Education lần thứ 2
  • Là Trường tổ chức khóa thi Holistic Massage đầu tiên của CIDESCO Quốc tế tại Việt Nam