gv pham thi thuy lieu

Phạm Thị Thúy Liễu

Bác sỹ Bệnh Viện Da Liễu

CHỨC DANH:

  • Tiến sỹ – Bác sỹ
  • Bác sỹ Bệnh Viện Da Liễu