gv FUTOSHI TSUYUKUBO

Futoshi Tsuyukubo

Giảng viên Quốc tế

CHỨC DANH:

  • Giảng viên Quốc tế

BẰNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC:

  • Nhà trị liệu Judo (Giấy phép quốc gia tại Nhật Bản)
  • Cố vấn phòng khám trị liệu Tsuyukubo Judo
  • Giảng viên Thái Massage và Sức khỏe trong SPA
  • Chứng nhận Giảng dạy Thái Massage của Chính phủ Thái Lan
  • Giảng viên tại CSSC (Trung tâm Khoa học Thể thaoChiang Mai)