gv bui quoc thang

Bùi Quốc Thắng

Giảng viên Quốc tế

CHỨC DANH:

  • Giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM.
  • Phó Giáo sư – Tiến sỹ – Bác sỹ.

BẰNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC:

  • Bằng Phó Giáo sư Y học cấp bởi Hội Ðồng Chức Danh Giáo sư Nhà Nước Việt Nam.
  • Bằng Tiến sỹ Y học của Bộ Giáo Dục và Ðào tạo.