Thời khóa biểu tháng 8 2022

Lượt xem: 725

thang 08

MônThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuLớp
Đá nóng

Phối bài

1/82/8

Kiểm tra

3/8

Phối bài

4/8

Phối bài

5/8

Phối bài

MASTER,  SPA TL

 

Phối bài8/89/810/811/8

Kiểm tra

12/8

Kiểm tra

MASTER, SPA TL
Foot Massage15/816/817/818/819/8MASTER, SPA TL
Foot Massage

Thái Massage

22/823/824/825/826/8MASTER, SPA TL
Thái Massage29/830/831/8MASTER, SPA TL