Thời khóa biểu tháng 7 2022

Lượt xem: 731

thang 07

MônThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuLớp
Thái Quốc tế

Giảm cân

4/75/76/77/78/7

Kiểm tra

CIDESCO, MASTER,  TMTD, Thái QT
Thái Quốc tế

Massage bầu

11/712/713/714/715/7

Kiểm tra

MASTER, SPA TL, TMTD, Thái QT
Quản lý

Tinh dầu

Thảo dược

18/719/720/721/722/7CIDESCO, MASTER, SPA TL, TMTD
Quản lý

Tinh dầu

Thảo dược

25/7Kiểm traCIDESCO, MASTER, SPA TL, TMTD