Thời khóa biểu tháng 6 2022

Lượt xem: 722

thang 06

MônThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuLớp
Thụy Điển30/531/501/602/6xCIDESCO, MASTER, SPA TL, TMTD
Thái Quốc tế

Chăm sóc da

06/607/608/609/610/6CIDESCO, MASTER, SPA TL, TMTD, Thái QT
Thái Quốc tế

Chăm sóc da

13/614/615/616/6Kiểm traCIDESCO, MASTER,  TMTD, Thái QT
xxxxx
Waxing27/628/629/630/6xCIDESCO, MASTER, TMTD