Thời khóa biểu tháng 3 2022

Lượt xem: 921

thang 03

MônThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Lớp
Đá nóng28/201/302/303/3xMaster, SPA TL
Massage bà bầu07/308/309/310/3xMaster, SPA TL, TMTD
Quản lý14/315/316/3xxCIDESCO

Master, SPA TL, TMTD

Tinh dầu + Thảo dượcxxx17/318/3CIDESCO

Master, SPA TL, TMTD

Shiatsu21/322/323/324/325/3Master, SPA TL
Shiatsu26/327/328/3xxMaster, SPA TL