NHƯỢNG QUYỀN MÔ HÌNH ĐÀO TẠO

Với sự công nhận từ các tổ chức thế giới và ưu thế vượt trội về đào tạo, Học Viện Quốc tế Võ Dung quyết định xây dựng hệ thống nhượng quyền về giáo dục đào tạo cho ngành SPA – THẨM MỸ – MASSAGE dưới thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ độc quyền :

VÕ DUNG BEAUTY & SPA INTERNATIONAL ACADEMY nhằm mục đích nâng tầm ngành SPA – THẨM MỸ – MASSAGE Việt Nam, nhân rộng mô hình đào tạo chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế cao nhất, đồng thời đem đến lợi nhuận kinh doanh cao nhất cho các đối tác.