Chương trình luyện thi

1. GIỚI THIỆU

2. CÔNG NGHỆ & XU HƯỚNG NGÀNH BEAUTY & SPA TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

3. QUẢN LÝ VẬN HÀNH

4. VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

5. KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN

6. KIỂM SOÁT HÀNG TỒN KHO

7. MARKETING VÀ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

8. THUẾ, BẢO HIỂM NƯỚC SỞ TẠI VÀ VAT

9. NGUỒN NHÂN LỰC

10. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ VỐN

11. KẾ HOẠCH KINH DOANH

12. QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

13. KHỞI NGHIỆP

14. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH BSM

15. THỰC HÀNH

BẰNG CẤP SAU
KHÓA HỌC

Bằng cấp quốc tế:

Sẵn sàng để đăng ký ?

Đăng ký tham gia khóa học để trở thành một thành viên của Võ Dung đồng thời khẳng định đẳng cấp của bạn.

đăng ký ngay

Học phí liên hệ tư vấn: 0919.917.499 hoặc 0852.992.499