Chương trình luyện thi

1. KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC VÀ VẬT LÝ

2. GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỌC

3. DA / Y HỌC VỀ DA

4. VỆ SINH VÀ SƠ CỨU

5. DINH DƯỠNG – CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG & THỂ DỤC

6. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

7. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

8. NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI – NGHIÊN CỨU KINH DOANH – BÁN LẺ

9. ĐIỀU TRỊ CHO MẶT & THÂN

10. LÝ THUYẾT TRỊ LIỆU BẰNG TINH DẦU

11. THỰC HÀNH TRỊ LIỆU TINH DẦU

12. NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU

13. KẾ HOẠCH KINH DOANH

BẰNG CẤP SAU
KHÓA HỌC

Bằng cấp quốc tế:

Sẵn sàng để đăng ký ?

Đăng ký tham gia khóa học để trở thành một thành viên của Võ Dung đồng thời khẳng định đẳng cấp của bạn.

đăng ký ngay

Học phí liên hệ tư vấn: 0919.917.499 hoặc 0852.992.499