Chương trình luyện thi

Yêu cầu đầu vào: hoàn thành một trong các khóa Beauty Therapy, Holistic Massage, Aromatherapy, Beauty & Spa Management.

1. Tìm hiểu về vai trò, trách nhiệm và mối quan hệ trong giáo dục và đào tạo

2. Phương pháp giảng dạy và học tập tích hợp trong giáo dục và đào tạo

3. Tạo điều kiện học tập và phát triển nhóm

4. Hiểu các nguyên tắc và thực hành đánh giá

BẰNG CẤP SAU
KHÓA HỌC

Bằng cấp quốc tế:

Sẵn sàng để đăng ký ?

Đăng ký tham gia khóa học để trở thành một thành viên của Võ Dung đồng thời khẳng định đẳng cấp của bạn.

đăng ký ngay

Học phí liên hệ tư vấn: 0919.917.499 hoặc 0852.992.499