Khóa Luyện Thi
Chứng Nhận Quốc Tế

Trị Liệu Thẩm Mỹ Chăm Sóc Sắc Đẹp

26 tín chỉ

vodung 50

Dành cho các đối tượng muốn mở tiệm trên khắp thế giới, muốn trở thành giảng viên quốc tế chuyên ngành SPA & THẨM MỸ.

Massage Trị Liệu Toàn Diện

12 tín chỉ

vodung 55

Dành cho các đối tượng muốn mở tiệm trên khắp thế giới, muốn trở thành giảng viên quốc tế chuyên ngành.

Quản Lý Kinh Doanh SPA & Thẩm mỹ viện

vodung 53

Dành cho các đối tượng muốn mở tiệm trên khắp thế giới, muốn trở thành giảng viên quốc tế chuyên ngành.

Liệu Pháp Trị Liệu Bằng Hương Thơm

vodung 51

Dành cho các đối tượng muốn mở tiệm trên khắp thế giới, muốn trở thành giãng viên quốc tế chuyên ngành.

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỌC CƠ THỂ

vodung 62

Dành cho các đối tượng muốn trở thành giảng viên trong ngành có kiến thức sâu rộng hơn để đào tạo.

Đào Tạo Giảng Viên Quốc Tế

vodung 54

Thích hợp cho những cá nhân quan tâm đến sự nghiệp giảng dạy và nâng cao kỹ năng của chứng chỉ CIDESCO.