11 tín chỉ

Chương trình học

1. GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỌC

2. DA & GIẢI PHẪU

3. Y HỌC & BỆNH HỌC VỀ DA

4. VÓC DÁNG CƠ THỂ

ĐIỀU TRỊ GIẢM CÂN VÀ GIẢM CELLULITE:

5. WAXING

6. KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP

BẰNG CẤP SAU
KHÓA HỌC

Bằng cấp mở tiệm, có giá trị toàn quốc:

Sẵn sàng để đăng ký ?

Đăng ký tham gia khóa học để trở thành một thành viên của Võ Dung đồng thời khẳng định đẳng cấp của bạn.

đăng ký ngay

Học phí liên hệ tư vấn: 0919.917.499 hoặc 0852.992.499