Thời gian học: 3.5 tháng

Chương trình học

1. KIẾN THỨC TỔNG QUAN VỀ SPA

2. GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỌC CƠ THỂ

3. AN TOÀN & VỆ SINH VÀ SƠ CỨU

4. ĐÓN KHÁCH VÀ BỐ TRÍ PHÒNG

5. SỰ XUẤT HIỆN CHUYÊN NGHIỆP

6. THIẾT LẬP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

7. KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN NGHIỆP & KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ

8. CHĂM SÓC SAU ĐIỀU TRỊ VÀ ĐẶT HẸN

9. KỸ THUẬT XOA BÓP

10. Phân tích và ứng dụng các liệu pháp SPA chuyên sâu

BẰNG CẤP SAU
KHÓA HỌC

Bằng cấp mở tiệm, có giá trị toàn quốc:

Sẵn sàng để đăng ký ?

Đăng ký tham gia khóa học để trở thành một thành viên của Võ Dung đồng thời khẳng định đẳng cấp của bạn.

đăng ký ngay

Học phí liên hệ tư vấn: 0919.917.499 hoặc 0852.992.499