Chương trình học

1. Giới thiệu

2. Những lựa chọn đầu tiên

3. Trang trí và Setup Spa

4. Nhân sự – Luật pháp

5. Marketing – Nền tảng thương hiệu

6. Lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện

BẰNG CẤP SAU
KHÓA HỌC

Bằng có giá trị toàn quốc:

Sẵn sàng để đăng ký ?

Đăng ký tham gia khóa học để trở thành một thành viên của Võ Dung đồng thời khẳng định đẳng cấp của bạn.

đăng ký ngay

Học phí liên hệ tư vấn: 0919.917.499 hoặc 0852.992.499