Chương trình học

1. KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC VÀ VẬT LÝ

2. GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỌC

3. ĐIỀU TRỊ CHO MẶT & THÂN

4. LÝ THUYẾT TRỊ LIỆU BẰNG TINH DẦU

5. THỰC HÀNH TRỊ LIỆU TINH DẦU

Sẵn sàng để đăng ký ?

Đăng ký tham gia khóa học để trở thành một thành viên của Võ Dung đồng thời khẳng định đẳng cấp của bạn.

đăng ký ngay

Học phí liên hệ tư vấn: 0919.917.499 hoặc 0852.992.499