Our Courses Aims

Lượt xem: 1969
header web
  1. Cung cấp kiến thức toàn diện về SPA trị liệu, chăm sóc sức khỏe và dưỡng sinh.
  2. Cung cấp kiến thức chuyên sâu về Thẩm mỹ trị liệu, chăm sóc sắc đẹp và máy Thẩm mỹ công nghệ cao.
  3. Cung cấp kỹ thuật thực hành về SPA trị liệu, chăm sóc sức khỏe, dưỡng sinh và kỹ thuật thực hành máy Thẩm mỹ công nghệ cao chuyên nghiệp.
  4. Cung cấp các quy trình trị liệu trong SPA và Thẩm mỹ chuyên nghiệp, đạt đẳng cấp quốc tế.
  5. Cung cấp văn bằng sau khóa học có giá trị toàn quốc và văn bằng có giá trị sử dụng trên 45 quốc gia trên thế giới.
Picture5