THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Headquarter: 173/20 Thanh Thai St, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
  • 1st Branch:13F, Road No. 4F, Tan Thuan Tay Ward, District 7, City. Ho Chi Minh City
  • 2nd Branch: Saigon Village, No. 523 To Hien Thanh St, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
  • 3rd Branch: No. B22-B23 N4 Road, Buu Long Ward, Bien Hoa, Dong Nai
  • 0919 142 143 – 0917 966 138
  • info@vodungspa.com
  • www.vodung.edu.vn

Gửi thông tin liên hệ