doandieptrong

ĐOÀN DIỆP TRỌNG

Giảng viên cao cấp

CHỨC DANH:

  • Giảng viên Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM
  • Lương Y

BẰNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC:

  • Chứng chỉ hành nghề y tế chuyên khoa Y học cổ truyền

 

Đoàn Diệp Trọng