gv vu van nam

Vũ Văn Nam

Giảng viên Võ Dung

CHỨC DANH:

  • Giảng viên Võ Dung
  • Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Y Sĩ Y Học Cổ Truyền.

BẰNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC:

  • Bằng cử nhân Công Nghệ Thông Tin.
  • Chứng chỉ khóa học bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và công chức Nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo.