phamthitham

Phạm Thị Thắm

Giảng viên cao cấp

CHỨC DANH:

  • Giảng viên cao cấp tại Võ Dung Spa School.

BẰNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC:

  • Chứng chỉ sơ cấp nghề kỹ thuật xoa bóp bàn chân của Tổng cục dạy nghề.
  • Chứng chỉ sơ cấp nghề chăm sóc da của Tổng cục dạy nghề.