gv pham le minh trang

Phạm Lê Minh Trang

Giảng viên Võ Dung

CHỨC DANH:

  • Giảng viên Võ Dung
  • Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành thiết kế công nghiệp khoa mỹ thuật công nghiệp của trường Đại học kiến trúc TP.HCM

CHUYÊN MÔN:

  • 2023: Học tập tại học viện quốc tế Võ Dung. Tốt nghiệp tại học viện và hiện là trợ giảng chính tại học viện