honguyenanhtuan

Hồ Nguyễn Anh Tuấn

Thạc sỹ – Bác sỹ

CHỨC DANH:

  • Giảng viên Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM.
  • Thạc sỹ – Bác sỹ.