buithiphuongmai

Bùi Thị Phương Mai

Giảng viên cao cấp

CHỨC DANH:

  • Giảng viên cao cấp tại Võ Dung Spa School.

BẰNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC:

  • Chứng chỉ Sư phạm Dạy nghề – Ðại học SPKT
  • Bằng Anatomy của CIBTAC (London)
  • Bằng Body Massage của CIBTAC (London)
  • Bằng Anatomy của Lana Academy (Thái Lan)
  • Bằng Body Massage của Lana Academy (Thái Lan)
  • Bằng Chứng nhận Giáo viên chuyên ngành Massage Thái của trường TMC (Thái Lan).
  • Bằng của Trường Ðại học Y khia Chiang Mai (Thái Lan)