gv bui thanh thuyet thuan

Bùi Thanh Thuyết Thuận

Giảng viên Võ Dung

CHỨC DANH:

  • Giảng viên Võ Dung

CHUYÊN MÔN:

  • Nhân Viên Facial Spa : 5 năm 
  • Training Spa : 2 năm tại chi nhánh bình thạnh của học viên Võ Dung