Cập nhật ngay lịch học tháng 3 & 4 tại trường quốc tế võ dung

Lượt xem: 1947
lop thang 3 thang 4
✔️ Tháng 3 có gì?
– Lớp Xoa bóp trị liệu với đá núi lửa: ngày 01.03 – 03.03.
– Lớp Thái Điều trị: các ngày 04, 05, 11, 12, 18 và 19.03.
– Lớp Thái Massage: ngày 08.03 – 13.03.
– Lớp Quản lý – kinh doanh SPA: ngày 22 – 24.03.
– Lớp Foot Massage: ngày 01.03 – 06.03.
– Lớp Massage cho phụ nữ mang thai: ngày 08.03 – 10.03.
– Lớp Massage Thuỵ Điển: ngày 15.03 – 17.03.
– Lớp Bấm huyệt trị liệu Shiatsu: ngày 29.03 – 31.03.


✔️ Tháng 4 có gì?
– Lớp Chăm sóc da chuẩn Quốc tế: các ngày 12 – 16, 19, 20, 22, 23.04.
– Lớp Thảo dược cho SPA: ngày 05.04 – 06.04.
– Lớp Gội đầu dưỡng sinh: ngày 07.04 – 08.04.